Internet

Život bez internetu

Rozmach internetu zažíváme teprve v posledních desetiletích. Ti co patří, mezi nejmladší generace si již nedokáží svět bez dnešních vymožeností ani představit a považují ho za běžný. Před internetem byli nejrozšířenějšími prostředky komunikace právě dopisy, případně i pohledy a přání. Což pamatují hlavně ti nejstarší z nás. Postupně začali přicházet pevné linky, které byly postupně nahrazovány tlačítkovými mobily bez fotoaparátu.  Ale i ty byli nahrazeny dnešními dotykovými mobily, které mají kromě fotoaparátu s kamerou i internet. Přitom pokrytí světa internetem proběhlo teprve v nedávné době.

lidské myšlenky

Dnešní svět by již nebyl schopen bez internetu fungovat a návrat do dřívějších dob by vyvolal na určitou dobu chaos a zmatek. Navíc by tento přechod musel být postupný, jinak by hrozily závažné problémy. Chod věcí by již, ale nebyl rychlý jako je teď a ubylo by i pohodlí, které máme teď. Místo internetu by opět přišla éra knihoven, archívů, dopisů a pevných linek.
zoufalý blogger

Stali jsme se na něm závislý, protože nám na jedné straně usnadňuje život a vše je díky němu zrychlené od komunikace až po bankovní transakce nebo nákupy v e-shopech. Seznámit se dnes přes internet například s opačným pohlavím je oproti předchozí době hračka.

Jenže má i své stinné stránky. Mnozí na něm zůstávají závislý a přestávají žít reálný život a žijí už jen v tom virtuálním. To se týká například sociálních sítí, kde sice máte hromadu virtuálních přátel, ale v reálu se s nimi vůbec nestýkáte, přitom zde ztratíte hromadu času, který jste mohli strávit s rodinou či přáteli. Dalšími negativy mohou být internetové hry, TV pořady nebo videa youtuberů, kde mohou mnozí propadnout závislosti a zničit si i život, protože dávají přednost méně podstatným věcem před těmi důležitými, kdy mohou například děti zanedbávat své vzdělávání. Ve virtuálním světě se také pohybují osoby páchající trestnou činnost a právě internet jim umožňuje zachovat anonymitu, pokud nejste dostatečně opatrní.