Zvířata

Známe druhy vodních ptáků?

Často vidíme u vodních zdrojů oblíbenou činnost dospělých i dětí. Jde o krmení vodních ptáků. Převážně se můžeme setkat s kachnami a labutěmi. Tím možná naše znalosti o vodním ptactvu pro nás končí. Nicméně ptačích obyvatel vodních toků je více. Mnoho z nich za zmínku určitě stojí. Impozantní a nepřehlédnutelná je volavka popelavá. Nepatří mezi vzácné ptáky. Možná jste ji viděli, jak letí nad vaší hlavou s ulovenou rybkou v zobáku.
vodní pták, volavka
Pokud letí ve větší výšce, mohli bychom si ji splést s čápem. Volavka má, ale několik rysů, podle kterých ji bezpečně poznáme. Vyznačuje se dlouhým štíhlým krkem a dlouhými končetinami, které využívá především k chůzi v hlubokých vodách. Nezaměnitelná je tmavým pruhem na hřbetu a prodlouženými pery na krku. Nepohrdne pobýváním na rybnících, mokřinách, pomalých tocích i umělých jezírkách. Vyhledává lokality s dostatečným množstvím potravy. Jestli vás život ptačí říše zajímá, navštivte některou z ornitologických pozorovatelen. Z informačních tabulí se dozvíte, jaké druhy ptáků vodní plochu obývají. Pokud budete mít trochu štěstí, můžete narazit na krásného ledňáčka říčního. Za letu vás ohromí nádherně modrá barva jeho opeření. Patří mezi vzácnější ptáky a ke škodě ho v přírodě stále více ubývá. Nemá rád znečištěné vody a úpravy koryt vodních toků mu zamezují tvorbu přirozených hnízdišť. Zajímavé je jeho hnízdění ve vyhrabaných metrových norách, které se nachází v písčitých nebo hlinitých březích. Tito malí drobní ptáčci odhrabují hlínu nožkama. Na konci nory vytvoří hnízdiště, kam kladou vajíčka. Ledňáček upřednostňuje pomaleji tekoucí vody. V zimním období naopak vyhledává toky, které nezamrzají.
černá labuť
Pokud se rozhodnete v zimních měsících vodní ptáky přikrmovat, podávejte kousky usušeného bílého pečiva. Ptáky nekrmte plesnivým a čerstvým pečivem, mohli byste je ohrozit na životě.