Vzdělaný a šťastný národ

Je známo, že se po mnoho let státní výdaje na platy učitelů škrtily a toto se samozřejmě postupně projevilo nejenom v počtu kvalitních učitelů. A co se týká financí na provoz veškerých škol, základních, středních, učilišť a samozřejmě vysokých škol, tak toto financování by mělo být přidělováno bez jakýchkoliv rozdílů. Ne podle lobbistů, ne podle počtu hodin, ale podle počtu studentů.

přemíra papírování, byrokracie

Je škoda, že už po dlouhý čas, a dá se říci s každým novým ministrem školství, se mění názory na to, jakou vůbec mají mít školy roli, jak se mají ke studentům chovat. A to navazuje i na systém vzdělávání.

Kde je podle ředitelů a ostatních učitelů velký problém? Tak ten spočívá ve vyplňování různých zbytečných tiskopisů, ve velké míře jsou mnohdy zbytečné až přehnané. A ten čas by se dal efektivně využít pro vzdělávání. Zde se podle mnohých pedagogů naplno projevuje zbytečná byrokracie. Tady by se mohl naplno využít úsporný systém v digitalizaci.

Tak, jak naše důchody potřebují zásadní reformu, tak v systému VZDĚLÁVÁNÍ je kvalitní reforma též velmi důležitá. A nemělo by se to odkládat. Protože pokud náš stát bude mít skutečně vzdělané občany, kteří ve svém životě budou umět uplatnit to, co umí, co je bude naplňovat, tím přispějí nejenom k prosperitě své země, ale budou ve svém životě spokojeni sami se sebou. A to je velmi důležité.


  v     

Nejenom problém nízkých platů, ale už počáteční přístup rodičů ve výchově malých školáků učitelům vadí. Dříve to bylo tak, že učitel dal najevo rodičům, kde jejich dítě má nějaký problém ve výuce. Případně upozornil na špatné chování. Ale dnes je to jinak. V mnoha případech, aby rodiče s učitelem měli vzájemné pochopení, oporu nejenom ve výchově, ale hlavně k přístupu vzdělání, tak rodiče svého potomka obhajují a stěžují na špatný přístup učitele. A to není správné.


  v  vědomosti z historie

Bylo by dobré se ohledně byrokracie ve školství zamyslet nad tím, kde je pravděpodobně její počátek. Měli bychom si přiznat, že už přemíra různých administrativních nařízení je způsobena přebujelou byrokracií z EU. Víme,  že toto naše školství velmi zatěžuje. Tak by bylo potřeba s tím brzo něco udělat.