Nedospělé zkoušky z dospělosti

To bylo panečku humbuku, když se začalo mluvit o zavedení povinných maturit! To se panečku rázem ředitelům nejedné ze středních škol pomyslně pořádně stáhly prdelky strachem! A to z naprosto prozaického důvodu – střední školy u nás tehdy rostly jako houby po dešti a protože chtěl mít maturitu kdekdo, navymýšlely si celou škálu rádoby maturitních oborů. Ovšem aby se následně uživily…
maturitní šerpy
To víte, nejsou lidi. A bez žáků se žádná škola nad vodou neudrží. A když nebyla k mání kvalita, braly takové střední školy nakonec kdekoho, jen aby se naplnily. A kdekdo z takových „studentů“ na to neměl.
Ovšem jak to zaonačit, aby se na takových školách udrželi ti, kdo na středních školách nemají co pohledávat? Existuje jediná možnost, jak to zaonačit – a to snižovat nároky. A to se také stalo. Aby tam ti studenti vydrželi, aby neodcházeli a nepřipravovali svou školu o naději na existenci.
střapec na čepce
A po takových „optimalizovaných“ studiích přicházela na řadu maturita. A co měly takové školy učinit nyní? Říci svým studentům, že je nechaly čtyři nebo i více let flákat a teď je na poslední chvíli potopí? To se přece nedělá. A ani by to neprospělo prestiži takové školy, kdyby všichni studenti po „úspěšných“ studiích u maturit pohořeli.
A tak se musela nejednou i z maturit stát učiněná fraška. Když to přeženu, odpověděl student na otázku, kolik je jedna plus jedna, aspoň na třetí pokus správně a měl maturitní vysvědčení v kapse.
A když se stát pokusil napravit reputaci maturit, udělat z nich aspoň trochu to, čím tyto bývaly kdysi, tedy zvýšit nároky v podobě maturit státních… to byl v mžiku oheň na střeše. Protože by rázem vyšlo najevo, jak špatně na tom přinejmenším podstatná část českého středního školství je, jak se nadbíhalo a nejednou dodnes nadbíhá nestudijním typům, jen aby se školy uživily a národ vypadal moudřejší, než ve skutečnosti je.
Bylo kolem toho hodně zlé krve, hodně „reforem“ a úprav. A nejednou i hodně ostudy, protože ani tvůrci státních maturit nebyli zrovna jedničkáři. Ale nakonec státní maturity máme. Aspoň v rodném jazyce a matematice nebo cizím jazyce. A tyto vypadají tak, jak rozhodli ti nahoře, nikoliv jak rozhodli reprezentanti středních škol, které se chtějí udržet nad vodou a tak by rády ubíraly a ubíraly, až by byla maturita na úrovni třeba i bývalé zvláštní školy. Jen „aby měli studenti co nejlepší výsledky“.
Na všech školách jsou státní maturity stejné a povinné. Což je pro leckoho pech. Protože školy tyto maturity neovlivní a rovněž hodnocení není na nich, ale na CERMATu, neboli Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání, což je příspěvková organizace řízená MŠMT.
Což není příliš šťastné řešení, ale buďme za to rádi. Že se tím snad aspoň trochu zachová úroveň maturit. Jež by jinak byly často úplnou fraškou. Jen aby uspěla ta vysoká procenta těch, kdo v současnosti „překvapivě“ u maturit neuspívají.