Finance

Co všechno zahrnují veřejné finance?

Veřejné finance se skládají z několika tak zvaných složek. Prví složkou je státní rozpočet, někdy označovaný zkratkou SR. Státním rozpočtem rozumíme celostátní bilanci předpokládaných příjmů a výdajů státu za jeden rok.
Státní rozpočet jako takový se sám dělí na dvě části. Můžeme si je představit jako dvě poloviny jednoho celku čili dvě strany rozvahy. Na jedné straně jsou příjmy státního rozpočtu. Příjmy jsou: daně, pojistné sociálního zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a nedaňové příjmy. Nedaňovými příjmy mohou být například přijaté půjčky vlády formou úvěrů, emise státních pokladničních poukázek nebo obligací. Na straně výdajů je mnohem více položek. Jsou jimi: sociální zabezpečení, ekonomika, kultura a školství, obrana a bezpečnost, státní správa a řízení a splácení státního dluhu. Pokud mluvíme o státním dluhu, je samozřejmě myšleno splácení jak samotného dluhu, tak i úroků.veřejné finance
Pokud je po sečtení více financí na straně příjmů, jedná se o rozpočtový přebytek. Je-li tomu naopak jedná se o rozpočtový schodek (deficit).
Další složkou veřejných financí kromě státního rozpočtu jsou finance státních podniků. V České republice můžeme znát státní podniky pošt, železnic a státních průmyslových podniků. Následuje složka jménem centrální finanční fondy. Příkladem mohou být například fondy dopravy, bydlení nebo zdravotního pojištění. Další složkou jsou rozpočty obcí, měst a krajů a v neposlední řadě sem patří státní pokladna, která shromažďuje příjmy a provádí výdaje státního rozpočtu.zlaté cihly
Informace o veřejných financích například o státním rozpočtu jsou dohledatelné na internetu i pro nezasvěceného jedince. Můžeme najít na webových stránkách ministerstva financí, na stránkách České národní banky. Velmi často jsou tyto údaje diskutovány a šířený prostřednictvím zpravodajských organizací.
Pokud by Vás tedy zajímali aktuální informace v podobě čísel, doporučujeme vyhledat je na internetu a na uvedených stránkách.