Co je u firmy nejdůležitější?


Jestli si myslíte, že se na našem trhu uživí jakákoliv firma, která tu začne působit, přestaňte si to myslet. Uživí se tu sice kdekdo, kdo se do soukromého podnikání někdy pustí, ale rozhodně to neplatí pro všechny. A důvodů, které vedou k nežádoucím podnikatelským neúspěchům, může být celá dlouhá řada. Není to jenom neschopnost někoho z podnikatelů nebo jeho lenost, co vede často až ke krachu.

firmní sídlo

A co je ještě horší? Skutečnost, že některé firmy nejen zanikají, ale dokonce ani nevzniknou. A to třeba ani tehdy, když si je lidé založit a provozovat chtějí a měli by pro to dokonce docela dobré předpoklady. Ony totiž podniky nemohou vzniknout, když to někoho napadne. Mezi prvními nezbytnými předpoklady pro jejich bytí totiž patří třeba i firemní sídlo. A pokud ho někdo nemá, pak firma nemůže být ani založena. Je tu totiž třeba mít místo, kde je takový podnik k nalezení, a bez toho to nejde. Úředníci by nemohli žádný podnik bez sídla kontaktovat, kontrolovat nebo jinak ovlivňovat v souvislosti se zákony a předpisy, lidé by se nemohli stát zákazníky takové firmy, když by nevěděli, kde tato je…

A tak vylíhne-li se v něčí hlavě nápad, že by se mohlo začít podnikat, je záhodno už v téže chvíli uvažovat, kde si sehnat firemní sídlo a jaké má toto být. Protože to není jen nějaký objekt, to je i vizitka takové firmy. Ale je to natolik drahá vizitka, že si to nemůže mnohý podnikatel dovolit financovat. A i kdyby mohl, není jisté, že se podaří najít nemovitost, která by byla k tomuto účelu dokonale využitelná.

sídlo firmy

A když se nesežene skutečné nemovité sídlo? Pak se to dá zaonačit i tak, že se využije virtuální sídlo Plzeň. Případně ale klidně i virtuální sídlo v nějakém jiném městě. V takovém sídle má totiž onen podnik pouze adresu, tady mu prokazují nějaké ty služby, ale podnikatel si ho vlastně nekupuje a nepatří mu to tu. Což má tu výhodu, že jde o laciné a obvykle dobře vypadající a fungující řešení. A proč by někdo sháněl raději něco drahého a třeba i nedostupného, když i virtuální sídlo bohatě stačí?